Privacyverklaring

Pro Management Software N.V., KvK nummer 24412315, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Pro Management Software N.V.| Lijstersingel 15 | 2902 JD Capelle aan den IJssel |  +31 10 451 76 76

Frans van der Schaft is de Functionaris Gegevensbescherming van Pro Management Software N.V.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Management Software N.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Management Software N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Pro Management Software N.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Management Software N.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Management Software N.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Management Software N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Management Software N.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Management Software N.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pro Management Software N.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro Management Software N.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pro Management Software N.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Management Software N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Getting Started

Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR) is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid en banken. Hiervoor moet uw software Nederlandse Taxonomie inlezen en volgens deze richtlijnen berichten versturen.

SBR:

✓ Deponeren met SBR verloopt gemakkelijk, snel en zorgt voor goede kwaliteit✓ SBR is een verplichting✓ SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals belastingaangifte en jaarrekening.✓ Met SBR legt u de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast.

Klik op de bolletjes voor meer informatie

Ieder SBR implementatieproject is gebaseerd op duidelijke afspraken over doelstellingen, mijlpalen, planningen, taken en verantwoordelijkheden en rapportagestructuren. Hierover is op voorhand overeenstemming bereikt met alle betrokken partijen.

Tijdens een interactieve sessie worden de projectafspraken met de opdrachtgever en projectmedewerkers doorgenomen. Tevens geven we het begrip SBR handen en voeten, zodat iedereen met voldoende kennis in het project kan participeren.

Met de taxonomie als uitgangspunt wordt beoordeeld in hoeverre bestaande basisregistratie systemen aansluiten bij de definities in de taxonomie. Sluit de grootboekstructuur goed aan? Wordt er correct geboekt? Zijn we in staat om een direct kasstroomoverzicht te produceren? Dit soort vragen en veel meer komen aan de orde.

Op basis van de uitkomsten van de analyse in stap 3. worden nadere afspraken gemaakt over de verdere stappen.

De ervaring leert dat er aanpassingen in de grootboekstructuur moeten worden aangebracht om beter aan te sluiten bij de definities van de taxonomie.

Nieuwe afspraken met betrekking tot de wijze waarop grootboektransacties moeten worden verwerkt, dienen te worden vastgelegd in de daarvoor beschikbare procedures.

Medewerkers moeten worden geïnformeerd over de aanpassingen in de boekingsprocessen. Ook zal moeten worden gemonitord dat de aangepaste afspraken worden nagevolgd.

Spreekt voor zich.

De toekomstige beheerders en gebruikers van de software worden getraind in het gebruik van de software.

Voordat met de SBR rapportage kan worden begonnen moet een aantal basisgegevens worden vastgelegd.

Alle te rapporteren gegevens dienen in de software te worden vastgelegd. Dit betreffen financiële gegevens, maar ook gegevens over de organisatie, het rapport, de contactpersonen, grondslagen en toelichtingen.

Zodra alle rapportagegegevens zijn vastgelegd kan een SBR rapport worden gegenereerd. De uitkomst van dit proces levert een SBR bericht op en een leesbare versie van dit SBR bericht. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of het SBR bericht voldoet aan de verwachtingen.

Indien van toepassing moet het SBR bericht worden gevalideerd door een externe accountant. Het resultaat van de beoordeling (de accountantsverklaring, ook opgesteld in SBR formaat, een digitale handtekening en een hash totaal) moet samen met het oorspronkelijke SBR bericht door de accountant aan de klant worden aangeboden.

Tenslotte wordt het SBR bericht (eventueel met Assurance package) aan de uitvragende partij worden toegestuurd.

Geïnteresseerd in onze service? Laat uw gegevens achter

Of neem direct contact op

Volg ons op Social Media

Powered by

Privacyverklaring

Lees meer: Getting Started