Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR) is de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid en banken. Hiervoor moet uw software Nederlandse Taxonomie inlezen en volgens deze richtlijnen berichten versturen.

SBR:

✓ Deponeren met SBR verloopt gemakkelijk, snel en zorgt voor goede kwaliteit
✓ SBR is een verplichting
✓ SBR is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals belastingaangifte en jaarrekening.
✓ Met SBR legt u de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast.

Klik op de bolletjes voor meer informatie

1. Project initialisatie

Ieder SBR implementatieproject is gebaseerd op duidelijke afspraken over doelstellingen, mijlpalen, planningen, taken en verantwoordelijkheden en rapportagestructuren. Hierover is op voorhand overeenstemming bereikt met alle betrokken partijen.

2. Kick Off/Workshop

Tijdens een interactieve sessie worden de projectafspraken met de opdrachtgever en projectmedewerkers doorgenomen. Tevens geven we het begrip SBR handen en voeten, zodat iedereen met voldoende kennis in het project kan participeren.

3. Analyse rapportage keten

Met de taxonomie als uitgangspunt wordt beoordeeld in hoeverre bestaande basisregistratie systemen aansluiten bij de definities in de taxonomie. Sluit de grootboekstructuur goed aan? Wordt er correct geboekt? Zijn we in staat om een direct kasstroomoverzicht te produceren? Dit soort vragen en veel meer komen aan de orde.

4. Evaluatie en aanbevelingen

Op basis van de uitkomsten van de analyse in stap 3. worden nadere afspraken gemaakt over de verdere stappen.

5. Aanpassen grootboek

De ervaring leert dat er aanpassingen in de grootboekstructuur moeten worden aangebracht om beter aan te sluiten bij de definities van de taxonomie.

6. Aanpassen Accounting manual

Nieuwe afspraken met betrekking tot de wijze waarop grootboektransacties moeten worden verwerkt, dienen te worden vastgelegd in de daarvoor beschikbare procedures.

7. Instrueren medewerkers

Medewerkers moeten worden geïnformeerd over de aanpassingen in de boekingsprocessen. Ook zal moeten worden gemonitord dat de aangepaste afspraken worden nagevolgd.

A. Installeren van de software

Spreekt voor zich.

B. Gebruikers training

De toekomstige beheerders en gebruikers van de software worden getraind in het gebruik van de software.

C. Primaire inrichting

Voordat met de SBR rapportage kan worden begonnen moet een aantal basisgegevens worden vastgelegd.

D. Vastleggen rapportagegegevens

Alle te rapporteren gegevens dienen in de software te worden vastgelegd. Dit betreffen financiële gegevens, maar ook gegevens over de organisatie, het rapport, de contactpersonen, grondslagen en toelichtingen.

E. Genereren SBR rapport

Zodra alle rapportagegegevens zijn vastgelegd kan een SBR rapport worden gegenereerd. De uitkomst van dit proces levert een SBR bericht op en een leesbare versie van dit SBR bericht. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of het SBR bericht voldoet aan de verwachtingen.

F. SBR Assurance

Indien van toepassing moet het SBR bericht worden gevalideerd door een externe accountant. Het resultaat van de beoordeling (de accountantsverklaring, ook opgesteld in SBR formaat, een digitale handtekening en een hash totaal) moet samen met het oorspronkelijke SBR bericht door de accountant aan de klant worden aangeboden.

G. Verzenden

Tenslotte wordt het SBR bericht (eventueel met Assurance package) aan de uitvragende partij worden toegestuurd.

 • 1. Project initialisatie

  Ieder SBR implementatieproject is gebaseerd op duidelijke afspraken over doelstellingen, mijlpalen, planningen, taken en verantwoordelijkheden en rapportagestructuren. Hierover is op voorhand overeenstemming bereikt met alle betrokken partijen.

 • 2. Kick Off/Workshop

  Tijdens een interactieve sessie worden de projectafspraken met de opdrachtgever en projectmedewerkers doorgenomen. Tevens geven we het begrip SBR handen en voeten, zodat iedereen met voldoende kennis in het project kan participeren.

 • 3. Analyse rapportage keten

  Met de taxonomie als uitgangspunt wordt beoordeeld in hoeverre bestaande basisregistratie systemen aansluiten bij de definities in de taxonomie. Sluit de grootboekstructuur goed aan? Wordt er correct geboekt? Zijn we in staat om een direct kasstroomoverzicht te produceren? Dit soort vragen en veel meer komen aan de orde.

 • 4. Evaluatie en aanbevelingen

  Op basis van de uitkomsten van de analyse in stap 3. worden nadere afspraken gemaakt over de verdere stappen.

 • 5. Aanpassen grootboek

  De ervaring leert dat er aanpassingen in de grootboekstructuur moeten worden aangebracht om beter aan te sluiten bij de definities van de taxonomie.

 • 6. Aanpassen Accounting manual

  Nieuwe afspraken met betrekking tot de wijze waarop grootboektransacties moeten worden verwerkt, dienen te worden vastgelegd in de daarvoor beschikbare procedures.

 • 7. Instrueren medewerkers

  Medewerkers moeten worden geïnformeerd over de aanpassingen in de boekingsprocessen. Ook zal moeten worden gemonitord dat de aangepaste afspraken worden nagevolgd.

 • A. Installeren van de software

  Spreekt voor zich.

 • B. Gebruikers training

  De toekomstige beheerders en gebruikers van de software worden getraind in het gebruik van de software.

 • C. Primaire inrichting

  Voordat met de SBR rapportage kan worden begonnen moet een aantal basisgegevens worden vastgelegd.

 • D. Vastleggen rapportagegegevens

  Alle te rapporteren gegevens dienen in de software te worden vastgelegd. Dit betreffen financiële gegevens, maar ook gegevens over de organisatie, het rapport, de contactpersonen, grondslagen en toelichtingen.

 • E. Genereren SBR rapport

  Zodra alle rapportagegegevens zijn vastgelegd kan een SBR rapport worden gegenereerd. De uitkomst van dit proces levert een SBR bericht op en een leesbare versie van dit SBR bericht. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of het SBR bericht voldoet aan de verwachtingen.

 • F. SBR Assurance

  Indien van toepassing moet het SBR bericht worden gevalideerd door een externe accountant. Het resultaat van de beoordeling (de accountantsverklaring, ook opgesteld in SBR formaat, een digitale handtekening en een hash totaal) moet samen met het oorspronkelijke SBR bericht door de accountant aan de klant worden aangeboden.

 • G. Verzenden

  Tenslotte wordt het SBR bericht (eventueel met Assurance package) aan de uitvragende partij worden toegestuurd.

Geïnteresseerd in onze service? Laat uw gegevens achter

Naam(*)
Vul uw naam in

Email(*)
Vul uw e-mailadres in.

Bedrijf
Vul het bedrijf in waar u werkt.

Telefoonnummer
Vul uw telefoonnummer in.

Invalid Input

Of neem direct contact op

Volg ons op Social Media